Những định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Theo TT. Nguyễn Tấn Dũng, nếu như không đổi mới môi trường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam sẽ tụt hậu, rất khó cạnh tranh với các nước trong khu vực ĐNA, khi họ liên tục cải cách chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Bàn về việc thu hút… Read More »

Bất động sản dẫn đầu về doanh nghiệp thành lập mới

(DĐDN) – Bất động sản tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2016 với 1.904 doanh nghiệp, tăng 101,3% so với cùng kỳ năm 2015. Số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy, trong tháng 8, cả nước có… Read More »

5 điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp 2014 đã có những sửa đổi, bổ sung những quy định mới nhằm khuyến khích thành lập doanh nghiệp cũng như gỡ bỏ những hạn chế, rào cản của bộ luật cũ. Quyết định này đã tiếp tục tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh phát triển… Read More »

Chủ thể có quyền khởi kiện về xâm phạm quyền tác giả

Không giống như quyền sở hữu công nghiệp, tác giả, chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp chỉ được phép khởi kiện chủ thể xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của mình khi đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ cho đối tượng… Read More »