Trang chủ Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp, tin tức pháp luật doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp

Thiết kế xây dựng công trình

Khi thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư cần phải thực hiện các quy định vè thiết kế xây dựng. Đó là: Quy...

Công tác y tế tại Doanh nghiệp

Trong quá trình lao động tại Doanh nghiệp luôn thường trực những nguy cơ tai nạn, đau ốm, ... mà người sử dụng lao...

Bảo hành công trình xây dựng

Pháp luật nước ta quy định về bảo hành công trình xây dựng như sau: Bảo hành công trình xây dựng 1. Nhà thầu thi công...

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Khi đến thời hạn trả nợ vì lý do nào đó bạn không thể trả nợ đúng hạn với các tổ chức tín dụng....

Điều kiện được góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Bạn muốn góp vốn kinh doanh hay thành lập doanh nghiệp nhưng lại không đủ tiền mặt và bạn cần thực hiện góp vốn...

Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi...

Pháp luật nước ta quy định về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ...

Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Pháp luật nước ta quy định về thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dưng như sau: Ban quản lý dự án...

Xử lý những tình huống phát sinh trong đấu thầu

Trong đấu thầu cũng như mọi các quan hệ pháp luật khác luôn phát sinh những tình huống mà cần có những biện pháp...

Thuê hoặc thuê lại quyền sử dụng đất

Bạn có những mảnh đất không sử dụng đến và muốn được cho thuê hay cho thuê lại, và bạn cần biết những quy...

Quản lý quỹ tiền mặt

Trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay, việc để tồn quỹ một lượng tiền mặt tương đối lớn tại doanh nghiệp là...