Trang chủ Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp, tin tức pháp luật doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp

Điểm mới về điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông

Tình huống: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần S tổ chức họp nhưng chỉ có số cổ đông dự họp đại...

Giải quyết chế độ cho lao động nữ sinh con

Trong doanh nghiệp của bạn, dù ít hay nhiều, nhất thiết phải có lao động nữ. Bởi lẽ ông cha ta xưa đã có...

Trình tự, thủ tục khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở...

Khi thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bạn cần tuân thủ...

Điều kiện được góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Bạn muốn góp vốn kinh doanh hay thành lập doanh nghiệp nhưng lại không đủ tiền mặt và bạn cần thực hiện góp vốn...

Trình tự thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân...

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, pháp luật nước ta quy định về trình tự...

Người có liên quan

Ở phần trên có nhắc đến một khái niệm "người có liên quan". Vậy, thế nào là "người có liên quan"? Đó là điều...
dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại hà nội

Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội đang là một trong những vấn đề được rất nhiều người kinh doanh...

Nghĩa vị của thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần

Tình huống: T là thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần H đã tiết lộ bí quyết sản xuất kinh doanh của...

Giấy chứng nhận cho thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá...

Pháp luật nước ta quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có nhiều tổ chức, hộ gia đình,...

Xác định phương thức vay

Tổ chức tín dụng thoả thuận với khách hàng vay việc áp dụng các phương thức cho vay sau: ∗ Cho vay từng lần; Mỗi lần...