Bàn về nhà đầu tư nước ngoài

968
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Theo quy định của luật đầu tư năm 2014 nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là cá nhân (phải có quốc tịch nước ngoài), tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Bạn đang băn khoăn đầu tư nước ngoài là gì và liệu bạn hay doanh nghiệp của bạn có được coi là nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam?

Như vậy khi nhìn vào định nghĩa trên của Luật đầu tư nước ngoài 2014 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm tổ chức nước ngoài (tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài còn hoạt động kinh doanh có thể tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam) và cá nhân nước ngoài (người mang quốc tịch nước ngoài có thể cư trú tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam. Cùng với đó theo quy định của Luật đầu tư mới tổ chức nước ngoài có thể gồm chi nhánh của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức thành lập và hoạt động ở Việt Nam có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài từ 51% vốn điều lệ trở lên, quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán có tỷ lệ tham gia góp vốn của bên nước ngoài trên 49% vốn điều lệ.

Bàn về nhà đầu tư nước ngoài

Còn với cá nhân khi vừa mang quốc tịch nước ngoài, vừa mang quốc tịch Việt Nam được coi là nhà đầu tư trong nước trừ trường hợp pháp luật có quy định khác thì thực hiện theo quy định đó. Về khái niệm đầu tư nước ngoài, một số nước cũng có quy định khác nhau. Như tại khoản 4 điều 3 Luật khuyến khích đầu tư số 02/QH năm 2009 của Lào: “Nhà đầu tư nước ngoài” có nghĩa là cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài đến kinh doanh sản xuất tại Lào. Còn theo pháp luật Campuchia thì nhà đầu tư nước ngoài có nghĩa là bất kỳ một nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư Campuchia và không thành lập theo pháp luật của họ.

Trong các văn bản pháp luật kể cả dưới luật các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần được quy định thống nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Vì đây là cơ sở thống nhất thủ tục đầu tư cần áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tiên tại Việt Nam.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.