Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế

1434
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Sáng chế là một tài sản có giá trị to lớn, đó là sản phẩm của sáng tạo, là kết quả của đầu tư nghiên cứu khoa học của tác giả sáng chế. Là một tài sản vô hình nên không giống những tài sản hữu hình khác, rất dễ bị đánh cắp, sao chép, bắt chước. Vì vậy, đăng ký sáng chế là một yêu cầu tất yếu.

đăng ký sáng chế

Sáng chế được bảo hộ bởi  việc cấp bằng độc quyền sáng chế. Bằng sáng chế được cấp trên cơ sở đơn do người có sáng chế nộp cho cơ quan này nếu sáng chế được tạo ra đáp ứng các yêu cầu của các quy định pháp luật. Khi bằng sáng chế được cấp, chủ sở hữu sáng chế đó có quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế đó, vì vạy ta hiểu tại sao cần phải phân loại bằng sáng chế quốc tế. Theo đó, bất kỳ ai muốn khai thác sáng chế dù rằng người đó tạo ra sáng chế này một cách độc lập, không sao chép hoặc không biết đến nó vẫn phải xin phép người đã được cấp hoặc chủ bằng sáng chế đó. Nếu không thì hành vi đó được coi là vi phạm pháp luật. Gọi là bảo hộ vì người chủ bằng sáng chế được bảo vệ chống lại việc khai thác sáng chế khi người đó chưa cho phép. Bản chất của thủ tục đăng ký sáng chế là để đổi lấy độc quyền. Ở Việt Nam, sáng chế còn được bảo hộ bởi bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Bảo hộ sáng chế bị giới hạn theo lãnh thổ và thời gian. Theo đó thì bằng độc quyền sáng chế chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ quốc gia mà bạn muốn đăng ký sáng chế đó. Sự bảo hộ theo thời gian có nghĩa là thời gian bảo hộ có giới hạn, thường là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Có một điểm cần lưu ý rằng.  Nhà nước trao độc quyền sáng chế, nhưng việc thực thi đối với độc quyền sáng chế đó lại do chủ sở hữu sáng chế tiến hành. Để bảo vệ sáng chế của mình, chủ sở hữu có quyền yêu cầu Nhà nước xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế của mình.

Tóm lại, bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với sáng chế là việc nhà nước thông qua các quy định của pháp luật để xác lập quyền sở hữu của các chủ thể đối với sáng chế và bảo vệ quyền đó.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.