Chủ thể có quyền khởi kiện về xâm phạm quyền tác giả

1825
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Không giống như quyền sở hữu công nghiệp, tác giả, chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp chỉ được phép khởi kiện chủ thể xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của mình khi đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ cho đối tượng sở hữu công nghiệp đó, còn đối với quyền tác giả thì quyền khởi kiện  chỉ phát sinh từ thời điểm tác phẩm được thể hiện dưới hình thức nhất định mà không phụ thuộc vào việc đăng ký bản quyền. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, nếu một người nào đó có ý tưởng sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, nhưng chưa thể hiện ý tưởng dưới một hình thức vật chất nhất định thì cũng không thể yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi của mình đối với ý tưởng đó được.

Chủ thể có quyền khởi kiện về xâm phạm bản quyền tác giả

Thêm vào đó, khi khởi kiện  hành vi vi phạm quyền tác giả cần phải xem xét đến thời hiệu khởi kiện.Theo quy định của pháp luật thì thời hiệu khởi kiện yêu cầu giải quyết vụ án dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đó bị xâm phạm. Ngoài ra, trường hợp tác giả, chủ sở hữu tác phẩm khởi kiện về hành vi xâm phạm quyền tài sản (Điều 20) và quyền nhân thân (khoản 3 Điều 19) thì quyền khởi kiện chỉ được chấp nhận trong thời hạn tác phẩm đó được bảo hộ.

Về quyền khởi kiện ra trước tòa án hành vi xâm phạm quyền tác giả, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 không quy định cụ thể, song vấn đề này được hướng dẫn tại Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Tại Điều 44 Nghị định này quy định các chủ thể có quyền khởi kiện tòa án giải quyết tranh chấp về quyền Sở hữu trí tuệ: tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; cá nhân, tổ chức được chuyển giao quyền của chủ sở hữu quyền tác giả, Tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan  được ủy quyền, các chủ thể khác theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước, tổ chức liên quan trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự ra trước tòa để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước thuộc lĩnh vực quyền tác giả.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.