Điểm mới về điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông

499
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tình huống: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần S tổ chức họp nhưng chỉ có số cổ đông dự họp đại diện 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên không tiến hành được, do vậy phải tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp lần thứ hai. Trong cuộc họp lần này có tổng số cổ đông dự họp đại diện 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhưng Đại hội đồng cổ đông vẫn tiến hành họp và thông qua các quyết định của công ty. Vậy cuộc họp lần thứ hai của công ty S có hợp pháp không?images (2)

Trả lời:

Cuộc họp lần thứ hai của công ty cổ phần với số cổ đông dự họp đại diện 50% tổng số cổ phần có biểu quyết là hợp pháp. Bởi Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

  1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
  4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật này.

Nhận xét,  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp cũ Luật Doanh nghiệp 2005 thì Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, tỉ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Còn theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ tháng 7/2015 thì cuộc họp đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành chỉ cần ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật Việt Tín

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Máy bàn: 1900 565689

Email: luatviettin@gmail.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.