Hạn chế xâm phạm quyền tác giả trong hệ thống pháp luật Việt Nam

1070
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả tại Việt Nam cũng giống như các vấn đề pháp lý khác, đều được các quy định của chế định thuộc các văn bản pháp luật trong lĩnh vực liên quan điều chỉnh, là những định hướng của nhà nước cho các chủ thể trong quan hệ pháp luật trong ngành luật nhất định. Hệ thống pháp luật không chỉ là công cụ quản lý hữu dụng của nhà nước mà còn đóng vai trò là cơ sở để các chủ thể có quyền và lợi ích liên quan dựa vào, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chính mình trong các sự kiện pháp lý nảy sinh.

Hạn chế xâm phạm quyền tác giả

Ngày 01/01/2006, Bộ luật Dân sự năm 2005 có hiệu lực, bao gồm các điều khoản quy định các vấn đề liên quan đến quyền tác giả, tạo cơ sở cho các quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ. Ngày 01/07/2006, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có hiệu lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực ngày 01/01/2010 quy định chi tiết và cụ thể hơn về những vấn đề thuộc quyền tác giả; bao gồm các quy định về tác giả, đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ, điều kiện bảo hộ, nội dung quyền, giới hạn quyền và thời hạn bảo hộ, chủ sở hữu quyền tác giả,… Mới đây, dự thảo Bộ luật Dân sự 2015 cũng đã được thông qua sau các phiên họp bàn bổ sung, sửa đổi với các quy định mang tinh thần cập nhập theo sở hữu trí tuệ thế giới về quyền tác giả.

Tiếp đó, những văn bản hướng dẫn thi hành cũng được ban hành, như Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các bộ luật, luật trong lĩnh vực pháp luật liên quan về quyền tác giả, quyền liên quan. Có thể nói, với những văn bản luật, văn bản dưới luật về đăng ký bản quyền tác giả và các vấn đề khác của sở hữu trí tuệ về bản quyền tác giả như trên thì hệ thống pháp luật Việt Nam đã và đang tạo ra, ngày một hoàn thiện hơn hành lang pháp lý an toàn khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả lao động đó.

Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và các quyền liên quan hiện hành đồng thời cũng là phương tiện và nền tảng pháp lý vững chắc để các chủ thể quyền tác giả sử dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bên cạnh đó, chúng cũng giữ vai trò là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc quản lý các hoạt động liên quan trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về bản quyền tác giả, ít nhiều giúp hạn chế tối đa các tranh chấp tác phẩm, quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm,… xảy ra trong thực tiễn.

Tuy nhiên, hiện nay tại Việt Nam tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là xâm phạm quyền tác giả không hề giảm đi mà vẫn có chiều hướng gia tăng, có tính phức tạp và ngày càng nghiêm trọng hơn. Việc sử dụng những hướng dẫn hay tư vấn của các tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cũng như các văn bản pháp luật để nhận thức được thực trạng xâm phạm quyền tác giả ở Việt Nam hiện nay có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng này./.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.