Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần mới nhất

964
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Luật Việt Tín gửi các bạn mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần để tham khảo. Gồm các mẫu khác nhau và đều được chấp thuận khi nộp lên sở, các bạn lưu về và thực hiện theo mẫu này để đảm bảo đúng theo quy định của luật doanh nghiệp nhé.

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty cổ phần

Mẫu thứ nhất về thành lập chi nhánh 

TÊN DOANH NGHIỆP
———

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

…., ngày … tháng … năm………

 

THÔNG BÁO THÀNH LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):          

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài như sau:

  1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh(ghi bằng chữ in hoa):………

……………………………………………………………………………………………………….

  1. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………………..

Email: ………………………………………. Website: ……………………………

  1. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác:

Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): ………………………………………………………..

………………………………………………………… cấp ngày: ……/………/….          

  1. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:
  2. a) Ngành, nghề kinh doanh(đối với chi nhánh):……………………………………….
  3. b) Nội dung hoạt động(đối với văn phòng đại diện):………………………………
  4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ……………….. Giới tính: …….

Sinh ngày: …/..…/……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: ………………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………..

Ngày cấp: …/….…/…….. Nơi cấp: ……………………………………………………..

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): …………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………..

Ngày cấp: …/..…./…… Ngày hết hạn: ……/….…/…… Nơi cấp: ……………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………………………….

Email: ………………………………………. Website: ………………………………

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:
– ………………
– ………………
– ……………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Mẫu thứ hai : Nội dung cơ bản của mẫu thông báo lập chi nhánh công ty như sau:

CÔNG TY …………….
Số /TB – ….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………….

1.Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ………………………………………………………….………….

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………………………………………………………..

Do: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư …………… Cấp ngày …………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

Ngành, nghề kinh doanh: …………………………….………………………….…………………..

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ………… Giới tính: ………….

Sinh ngày: ……………………….. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………….……..

Ngày cấp: ………………………… Cơ quan cấp: Công an ………………………………….….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………….………..

Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:

1.Tên chi nhánh: ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ chi nhánh: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………….. Fax: …………………………………….…..

2. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh:………………………………………………………

3. Họ tên người đứng đầu chi nhánh: ……………………………………………………………

Giới tính: …………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………… Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………….

Ngày cấp: ………………………………. Cơ quan cấp: Công an

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………..

4. Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh:

Doanh nghiệp cam kết:

– Trụ sở chi nhánh thuộc quyền quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp;

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo lập chi nhánh này.

…………., ngày….tháng….năm…..

Kèm theo thông báo:                          ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Nội dung trên mẫu thành lập chi nhánh công ty cổ phần bạn cần điền hoàn thiện, một số mục nếu chưa rõ thì bạn có thể điện cho chúng tôi để nhận tư vấn chi tiết.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.