Một số lưu ý nên biết khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

108
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bạn đang có dự định muốn tăng vốn điều lệ công ty để nắm bắt cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường? Thế nhưng những thủ tục đăng ký lại khiến bạn cảm thấy phiền hà? Việt Tín xin mách bạn một số lưu ý nên biết khi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần cho hoạt động đầu tư hiện quả, nhanh chóng!

Bài viết mới:

Trước hết, bạn cần phải biết trong trường hợp nào thì được quyền tăng vốn điều lệ công ty cổ phần?

Quy định về các trường hợp được quyền tăng vốn điều lệ của công ty đã được nêu rõ tại Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ Tài Chính, cụ thể như sau:

Trường hợp thứ nhất là: Công ty tiến hành phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thoả thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ.

Trường hợp thứ hai là: Có sự chuyển đổi trái phiếu mà công ty đã phát hành trở thành cổ phần. Việc tăng vốn điều lệ chỉ được thực hiện khi đã đảm bảo đủ các điều kiện để trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần theo qui định của pháp luật và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Trường hợp thứ ba là: thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

Trường hợp thứ tư là: công ty cổ phần thông qua việc phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty.

Trường hợp thứ năm là: Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

Vậy hồ sơ để làm thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần gồm những gì?

Thứ nhất, thông báo tăng vốn điều lệ có chữ ký của người đại diện theo pháp luật

Thứ hai, quyết định về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị.

Thứ ba, biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp và có đóng dấu treo của công .

Thứ tư, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

Thứ năm, xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Khi tiến hành tăng vốn điều lệ công ty cổ phần cần thông báo những gì đến Phòng Đăng ký kinh doanh?

Về cơ sở pháp lý, bạn có thể tham khảo khoản 1 Điều 40 Nghị định 43/2010/NĐ – CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 để biết cụ thể về thủ tục tiến hành tăng vốn điều lệ trong công ty cổ phần.

Trong bài viết này, chỉ lưu ý bạn một số vấn đề nên biết về nội dung thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký trong trường hợp công ty tăng vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp:

Một là, trong thông báo phải ghi rõ về tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

Hai là, công ty cổ phần phải ghi đầy đủ trong thông báo thông tin của các cổ đông sáng lập công ty bao gồm thông tin về: họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp.

Ba là, trong thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần gửi đi phải nên rõ về tỷ lệ phần vốn góp của mỗi cổ đông sáng lập công ty.

Bốn là, thông tin về vốn điều lệ đã đăng ký ban đầu là bao nhiêu và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào.

Năm là, trong phần cuối của thông báo phải có họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.