Những điểm tích cực của Luật Đầu tư năm 2015

693
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Năm 2015 là năm mà hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư có những tiến bộ vượt bậc: từ ngày 1/7/2015 Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thay thế cho Luật Đầu tư 2005 với nhiều thay đổi, điều chỉnh quan trọng, đặc biệt là các quy định về cấm đầu tư, đầu tư có điều kiện và cải cách thủ tục hành chính về đầu tư.

>> Luật đầu tư nước ngoài

>> Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

 Những điểm tích cực của Luật Đầu tư năm 2015

Các thay đổi mang tính đột phá, khởi sắc của Luật Đầu tư 2014 đã thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ có kết quả việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thể hiện cụ thể:

Thứ nhất, Luật đầu tư 2015 đã tạo lập cơ sở pháp lý minh bạch để bảo đảm thực hiện nguyên tắc về quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân trong các ngành nghề mà Luật không cấm, không hạn chế;

Thứ hai, Luật Đầu tư 2015 đã rà soát,trên cơ sở đó loại bỏ các ngành nghề và điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng, không hợp lý. Quy định rõ ràng, minh bạch hệ thống ngành nghề kinh doanh có điều kiện để không bị trùng lặp, bãi bỏ những ngành nghề không được đầu tư. Trên cơ sở đó, sau rà soát 387 ngành nghề đã rút xuống còn 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014);

Thứ ba, Luật Đầu tư 2015 đã củng cố, hoàn thiện cơ chế về bảo đảm đầu tư phù hợp với quy định của Hiến pháp và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (như hoàn thiện các quy định về việc Nhà nước bảo đảm quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư; Hoàn thiện nguyên tắc không hồi tố trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật thay đổi làm bất lợi đến ưu đãi đầu tư đã áp dụng cho nhà đầu tư…);

Thứ tư, Luật mới có những quy định về cải cách thủ tục hành chính như đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Nhà đầu tư nước ngoài từ 45 ngày xuống còn 15 ngày (Điều 37 Luật Đầu tư);

Thứ năm, tiếp tục đề ra, hoàn thiện các chính sách ưu đãi đầu tư nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư từ nước ngoài

Thứ sáu, Luật đã và đang tiếp tục hoàn thiện chế độ phân cấp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư từ cả trong và ngoài nước;

Thứ bảy, cải cách thủ tục đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (như Luật đã bổ sung hình thức đầu tư ra nước ngoài thông qua mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác và đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư…).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.