Trang chủ Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Với hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực luật doanh nghiệp tại Việt Nam, Luật Việt Tín chuyên tư vấn dịch vụ Đăng ký...

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Hà Nội

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là để đảm bảo sự hợp pháp trong kinh doanh, có quyền khởi kiện những hành vi xâm...
Đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm để bảo vệ các sáng tạo tinh thần không bị vi phạm bản quyền. Các...
Thương hiệu lốp xe

Hồ sơ đăng ký thương hiệu độc quyền

Thương hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) là một dấu hiệu (hữu hình và vô...
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Khi thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký kiểu...

Thủ tục đăng ký đơn sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT

Hiệp ước hợp tác về sáng chế  (Patent Cooperation  Treaty – PCT ) được ký tại Washington ngày 19 tháng 6  năm 1970. Là...