Trang chủ Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Làm thế nào để nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ?

Để có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, doanh nghiệp phải đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Đây là...
Hợp đồng mẫu giữa nhà xuất bản với tác giả

Hợp đồng mẫu giữa nhà xuất bản với tác giả

Việt Tín là một hãng luật uy tín trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ như...
chỉ dẫn địa lý nào được bảo hộ

Cách tiếp cận chỉ dẫn địa lý của Trung Quốc

Trung Quốc duy trì hai hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý song song và độc lập. Hệ thống đầu tiên là hệ...
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa ở Châu Âu

Cộng đồng Châu Âu đã lập ra một hệ thống đăng ký nhãn hiệu hàng hóa riêng, độc lập với các nước thuộc cộng...

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Với kinh nghiệm lâu năm của mình, công ty luật Việt Tín chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ...
đăng ký sáng chế

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế

Sáng chế là một tài sản có giá trị to lớn, đó là sản phẩm của sáng tạo, là kết quả của đầu tư...
đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Cách để đạt được sự bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

Tại hầu hết các nước, để được bảo hộ thì cần đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp...

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ cho cá nhân, tổ chức...
đăng ký bản quyền logo

Tranh chấp bản quyền logo của các công ty mới mở

Với thời kỳ hội nhập như hiện nay, thì khả năng ăn cắp tài sản sở hữu trí tuệ ngày càng cao. Nguyên nhân...

Thủ tục đăng ký đơn sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT

Hiệp ước hợp tác về sáng chế  (Patent Cooperation  Treaty – PCT ) được ký tại Washington ngày 19 tháng 6  năm 1970. Là...