Trang chủ Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký sáng chế

Đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế

Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình đối với sáng chế mà mình sáng tạo ra tránh trường hợp bị kẻ...
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Bảo vệ thương hiệu không chỉ là việc riêng của doanh nghiệp

Vấn đề bảo hộ thương hiệu không chỉ là việc riêng của doanh nghiệp mà còn là vấn đề kinh tế, vấn đề hình...

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa,...
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa quốc tế theo thỏa ước Madrid

Việt Nam hiện nay là thành viên của Thỏa Ước Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Hiện nay có khoảng 56 quốc...
Đăng ký thương hiệu nhãn hiệu hàng hóa

Đăng ký thương hiệu

Thương hiệu chính là hình tượng của doanh nghiệp, có thể được cấu thành bởi các dấu hiệu, tên, một từ ngữ, một hình...

Thủ tục đăng ký đơn sáng chế quốc tế theo Hiệp ước PCT

Hiệp ước hợp tác về sáng chế  (Patent Cooperation  Treaty – PCT ) được ký tại Washington ngày 19 tháng 6  năm 1970. Là...
đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Cần làm gì trước khi đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đã trở thành một nhu cầu phổ biến và cần thiết đối với các cá nhân, tổ chức. Tuy...
đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại việt nam

Câu hỏi về tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam để đảm bảo cho các kiểu dáng của sản phẩm của mình mang...
đăng ký bảo hộ thương hiệu

Đăng kí thương hiệu

Doanh nghiệp của bạn đã được thành lập từ rất lâu hoặc mới được thành lập, cho dù ở một trong hai trường hợp...
Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Bảo vệ quyền đối với kiểu dáng công nghiệp khi bị sao chép, vi...

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam  là một trong những dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực sở hữu...