Trang chủ Tags Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Tag: bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Nhãn hiệu chứng nhận của Hoa Kỳ

Ở Hoa kỳ không xem xét việc bảo hộ các loại nhãn hiệu riêng biệt so với chỉ dẫn địa lý, mà các loại...

Cách tiếp cận chỉ dẫn địa lý của Trung Quốc

Trung Quốc duy trì hai hệ thống bảo hộ chỉ dẫn địa lý song song và độc lập. Hệ thống đầu tiên là hệ...

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam...

Để nâng cao giá trị xuất khẩu và thương hiệu của các sản phẩm của Việt Nam trên thị trường Thế Giới thì Hiệp...

Cách tiếp cận các chỉ dẫn địa lý của Ấn Độ

Cũng giống như Trung Quốc, Ấn Độ đang ở giai đoạn phôi thai của quá trình phát triển và thực thi hệ thống chỉ...