Trang chủ Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp, tin tức pháp luật doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp

Công tác y tế tại Doanh nghiệp

Trong quá trình lao động tại Doanh nghiệp luôn thường trực những nguy cơ tai nạn, đau ốm, ... mà người sử dụng lao...

Quản lý quỹ tiền mặt

Trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay, việc để tồn quỹ một lượng tiền mặt tương đối lớn tại doanh nghiệp là...

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Khi đến thời hạn trả nợ vì lý do nào đó bạn không thể trả nợ đúng hạn với các tổ chức tín dụng....
Đăng ký kinh doanh

Quyền tự do kinh doanh

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh giữa các nhà kinh doanh căng thẳng bởi quy luật giá trị. Mục đích chính của...

Xác định nghĩa vụ về tài sản của doanh nghiệp tuyên bố phá sản

Khi Doanh nghiệp của bạn tuyên bố phá sản, bạn sẽ có những nghĩa vụ tài sản nào và việc thực hiện được quy...

Xử lý những tình huống phát sinh trong đấu thầu

Trong đấu thầu cũng như mọi các quan hệ pháp luật khác luôn phát sinh những tình huống mà cần có những biện pháp...

Quyền của người sử dụng đất

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Với tư cách là người sử dụng đất,...

Trình tự, thủ tục khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở...

Khi thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bạn cần tuân thủ...

Xác định thời gian thử việc của người lao động

Trước khi tuyển dụng chính thức, người lao động cần có một thời gian học nghề và/hoặc thử việc. Khái niệm thử việc được...

Doanh nghiệp Việt đang quản trị “một mình một kiểu”

Việc duy trì mô hình quản trị lỗi thời khiến phần lớn doanh nghiệp Việt khó “nói chuyện” với các quỹ đầu tư, nhà...