Trang chủ Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp, tin tức pháp luật doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp

Quản lý quỹ tiền mặt

Chào luật sư hiện nay tôi thành lập công ty thiết kế nội thất trọn gói tại hà nội, tôi muốn hỏi về quản...

Bảo hành công trình xây dựng

Pháp luật nước ta quy định về bảo hành công trình xây dựng như sau: Bảo hành công trình xây dựng 1. Nhà thầu thi công...

Biên bản họp Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên...

Chào Luật sư cho tôi hỏi công ty tôi về thiết kế nội thất tại hà nội, và có nhiều cổ đông tham ra...

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, và các...

Chào luật sưa, luật sư cho tôi hỏi công ty tôi làm về đầu thầu thiết kế nội thất và thi công nội thất,...

Xử lý những tình huống phát sinh trong đấu thầu

Trong đấu thầu cũng như mọi các quan hệ pháp luật khác luôn phát sinh những tình huống mà cần có những biện pháp...

Công tác y tế tại Doanh nghiệp

Chào luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi mới thành lập về mảng thiết kế nội thất trọn gói tại hà nội thì...

Lập kế hoạch đấu thầu

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch...

Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Luật Phá sản doanh nghiệp nước ta quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ...

Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Thành viên hợp danh là thành viên bắt buộc phải có trong công ty hợp danh với số lượng tối thiểu là hai thành...

Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Pháp luật nước ta quy định về thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dưng như sau: Ban quản lý dự án...