Trang chủ Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp, tin tức pháp luật doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp

Bảo hành công trình xây dựng

Pháp luật nước ta quy định về bảo hành công trình xây dựng như sau: Bảo hành công trình xây dựng 1. Nhà thầu thi công...

Quyền của người sử dụng đất

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Với tư cách là người sử dụng đất,...

Lựa chọn hình thức đấu thầu

Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia đấu thầu với các các dự án mang quy mô, tính chất khác nhau thì cũng phải...

Lao bảo khu kinh tế – thương mại đặc biệt

Lao bảo khu kinh tế - thương mại đặc biệt là một trong các khu kinh tế cửa khẩu quan trọng nhất của Việt Nam,...

Tổ chuyên gia

Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập...

Thoái vốn Habeco và Sabeco, nhà đầu tư ngoại gặp khó khăn trong thâu...

Từ khi Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội Habeco và Tổng công ty Bia – Rượu – Nước...

Xử lý những tình huống phát sinh trong đấu thầu

Trong đấu thầu cũng như mọi các quan hệ pháp luật khác luôn phát sinh những tình huống mà cần có những biện pháp...

Quy định của pháp luật về thành viên góp vốn trong công ty hợp...

Để huy động thêm nguồn vốn mà không ảnh hưởng đến hoạt động quản lý công ty thì công ty hợp danh có thể...

Điều kiện để thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Khi tham gia vào các giao dịch về đất, với tư cách là người sử dụng, bạn cần đáp ứng những điều kiện nhất...

Nhà thầu là cá nhân

Khi nhà thầu là cá nhân, pháp luật nước ta có quy định: Lập, trình và phê duyệt điều khoản tham chiếu, danh sách tư...