Trang chủ Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp, tin tức pháp luật doanh nghiệp, tư vấn luật doanh nghiệp

Xác định phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Luật đấu thầu

Cũng như tất cả các ngành luật khác, Luật đấu thầu có phạm vi, đối tượng điều chỉnh nhất định, căn cứ vào đó,...

Cấp phép đầu tư nuôi trồng Tê tê

Theo Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV), trong thời gian vừa qua có một số cơ sở ở Tây Ninh đã được Chi...

Giao kết hợp đồng lao động

Việc tuyển dụng lao động cũng được quy định trong các văn bản pháp quy của Nhà nước. Sau khi được tuyển dụng, người lao...

Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty TNHH

Trong việc điều hành công ty, bạn có thể được bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Vậy, Chủ tịch Hội đồng thành viên...

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Luật Doanh nghiệp có quy định về việc chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác nhằm tạo...

Hồ sơ đăng ký kinh doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân gồm có: Giấy đề nghị...

Trách nhiệm của cổ đông phổ thông khi cam kết mua cổ phần

 Tình huống: H là cổ đông phổ thông cam kết mua cổ phần của công ty cổ phần A. Thế nhưng sau 90 ngày...

xác định tổng mức đầu tư

Không phải nhà đầu tư xây dựng muốn đầu tư bao nhiêu cũng được mà họ cần phải tuân thủ theo các quy định...

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

Pháp luật về xây dựng nước ta quy định về thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình như sau: Thực hiện thẩm...

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Muốn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, bạn cần có đủ những điều kiện sau đây: ∗ Đăng ký doanh...